در کانال صالح آباد به روز باشید

لطفا جهت مشاهده و عضویت در کانال دیوار صالح آباد روی لینک زیر بزنید 

( حتما فیل ت ر شکن باید روشن باشد ) 

https://t.me/salehonline